Захиалга баталгаажиснаас хойш хот дотор 2-48 цагийн дотор, хөдөө орон нутгийн унаанд мөн 2-48 цагийн дотор хүргэгдэнэ.

ХҮРГЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ

Үйлчлүүлэгч зааврын дагуу төлбөр төлсний дараа захиалга баталгаажна.

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Захиалга баталгаажиснаас хойш хот дотор 2-48 цагийн дотор, хөдөө орон нутгийн унаанд мөн 2-48 цагийн дотор хүргэгдэнэ.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл